Många åtalade i omfattande assistansbedrägerihärva

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö väcker åtal mot 20-tal personer som misstänks för delaktighet i en omfattande assistanshärva mot välfärdssystemet.

Läs hela artikeln: Många åtalade i omfattande assistansbedrägerihärva

Regeringen presenterar satsningar mot välfärdsbrottslighet

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med ett förslag om att införa ett krav på elektronisk betalning för att få rätt till rut- och rotavdrag. Krav på elektronisk betalning ökar kontrollmöjligheten vilket försvårar ekonomisk brottslighet. Det är en av flera åtgärder regeringen föreslår för att få bukt med välfärdsbrottsligheten.

Läs hela artikeln: Regeringen presenterar satsningar mot välfärdsbrottslighet

Fortsatta åtgärder mot skattefusk och välfärdsbrott

Regeringen har genomfört ett flertal åtgärder för att bidrag och ersättningar ska nå de grupper som de är avsedda för och inte till oseriösa eller kriminella aktörer, och avser att genomföra ytterligare reformer. Det framgår av regeringens vårbudget som presenterades den 16 april.

Läs hela artikeln: Fortsatta åtgärder mot skattefusk och välfärdsbrott

Försäkringskassans arbete med riktade kontroller

Kontrollmetoder som är både träffsäkra och behandlar alla lika utifrån risk för fel har stora förutsättningar att vara effektiva, om de används i tillräcklig omfattning. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) konstaterar därför att det finns ett potentiellt stort värde för socialförsäkringen om metoderna kan vidareutvecklas och förfinas.

Läs hela artikeln: Försäkringskassans arbete med riktade kontroller

Hög andel felaktiga utbetalningar för vård av sjukt barn

Försäkringskassans utbetalningar för vård av sjukt barn visar på en hög andel felaktiga utbetalningsdagar som uppgår till 15 procent – närmare 900 miljoner kronor. Det framgår av de slumpmässiga kontroller som genomförts under 2017, enligt en ny rapport från Försäkringskassan.

Läs hela artikeln: Hög andel felaktiga utbetalningar för vård av sjukt barn

Dom i USA har gett resultat när CSN driver in studieskulder

CSN vann ett viktigt rättsfall i Kalifornien för drygt två år sedan. Sedan dess har betydligt fler personer börjat betala tillbaka på sina studielån.

Läs hela artikeln: Dom i USA har gett resultat när CSN driver in studieskulder

Återkrav av bostadsbidrag – lätt att göra fel

Systemet med återkrav av bostadsbidrag leder till att barnfamiljer med låg ekonomisk standard ofta hamnar i skuld. Det visar en granskning av Riksrevisionen, som menar att bidragsformen bör ses över i sin helhet.

Läs hela artikeln: Återkrav av bostadsbidrag – lätt att göra fel

Inför en möjlighet att granska kvaliteten i assistansen

Försäkringskassan har begränsad möjlighet att följa upp assistansverksamheters verkliga innehåll. Frågan om personlig assistans utförs med tillräcklig kvalitet har av lagstiftaren närmast helt lämnats till brukaren. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som på uppdrag av regeringen har följt upp de regeländringar som gäller personlig assistans som infördes 2013.

Läs hela artikeln: Inför en möjlighet att granska kvaliteten i assistansen

Nya förslag för att motverka bidragsbrott

Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen har idag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utvärderingen visar bl.a. att misstänkta bidragsbrott inte anmäls i den utsträckning som lagstiftningen kräver och andelen anmälningar som leder till lagföring är förhållandevis låg. Lagen har däremot bidragit till ett ökat fokus på frågor om felaktiga utbetalningar och kontroll.

Läs hela artikeln: Nya förslag för att motverka bidragsbrott

Regeringen föreslår att folkbokföringsbrottet återinförs

För att stärka folkbokföringen och på så sätt förhindra brottslighet föreslår regeringen att folkbokföringsbrottet återinförs. Det är ett av förslagen i en remiss som regeringen lämnar till Lagrådet idag. Åtgärderna syftar till att förbättra kvaliteten i folkbokföringen och bland annat minska risken för välfärdsbrottslighet.

Läs hela artikeln: Regeringen föreslår att folkbokföringsbrottet återinförs