Olika metoder används för att bedöma felaktiga utbetalningar

Inom ramen för delegationens uppdrag håller ett antal myndigheter på att slutföra omfattningsstudier av nio välfärdssystem som bedöms ha hög risk för felaktiga utbetalningar. Studierna genomförs med olika empiriska metoder. I början av nästa år kommer resultaten av de empiriska studierna att sammanställas och analyseras. Parallellt genomförs även studier av felaktiga utbetalningar på grund av fel i systemövergripande uppgifter. Som komplement till de empiriska studierna genomförs också expertbedömningar.

Läs hela artikeln: Olika metoder används för att bedöma felaktiga utbetalningar

Uppskattat besök på Arbetsförmedlingen

Den 29 november var Bessam Saleh och Joacim Danielsson från kansliet inbjudna till Arbetsförmedlingens huvudkontor (Enheten Tjänster och program) för att presentera delegationens uppdrag och arbete.

Läs hela artikeln: Uppskattat besök på Arbetsförmedlingen

Fler händelser

LSS-utredningen överlämnad till regeringen

LSS-utredningen överlämnade den 10 januari sitt betänkande till övergångsregeringen. Utredningen innehåller bland annat förslag på statligt ansvar för den personliga assistansen, samt nya insatser i LSS.

Läs hela artikeln: LSS-utredningen överlämnad till regeringen

Ingen större skillnad mellan nya och erfarna handläggares attityder

Det finns ingen större skillnad mellan nyanställda och erfarna handläggares attityder till regler och klienter vid Försäkringskassan. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport.

Läs hela artikeln: Ingen större skillnad mellan nya och erfarna handläggares attityder

Fler händelser