Korrekta utbetalningar med hjälp av AI – en omvärldsanalys

Vilka organisationer har använt sig av artificiell intelligens (AI) för att säkerställa korrekta utbetalningar och hur har dessa aktörer nyttjat AI i detta syfte? Detta var frågorna som Delegationen för korrekta utbetalningar gav Governo i uppdrag att besvara i en omvärldsanalys. Analysen presenterades på vårt delegationssammanträde den 23 oktober.

Läs hela artikeln: Korrekta utbetalningar med hjälp av AI – en omvärldsanalys

IAF presenterar preliminära resultat från omfattningsstudie

Höstens tredje möte i forumet för omfattningsstudier ägde rum den 17 oktober på Migrationsverkets huvudkontor i de nya lokalerna i Sundbyberg. Forum för omfattningsstudier är namnet på den arbetsgrupp som arbetar med att kvantifiera de felaktiga utbetalningarna från våra bidragssystem där riskerna för sådana utbetalningar är störst.

Läs hela artikeln: IAF presenterar preliminära resultat från omfattningsstudie

Fler händelser

Riksrevisionen granskar mörkertal i socialförsäkringsförmåner

För att socialförsäkringar ska vara träffsäkra behöver de nå de personer och hushåll som är berättigade till dem. Riksrevisionen granskar nu Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens arbete för att informera om bostadsförmåner till funktionshindrade och pensionärer.

Läs hela artikeln: Riksrevisionen granskar mörkertal i socialförsäkringsförmåner

Film om fusk och oegentligheter i välfärdssektorn


Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med medlemmar i ett nätverk tagit fram en animerad film som är tänkt att vara en så kallad ”ögonöppnare” kring fusk och oegentligheter. Filmen är tänkt att inspirera kommuner, landsting och regioner i deras fortsatta arbete med att Förebygga-Leta-Agera.

Läs hela artikeln: Film om fusk och oegentligheter i välfärdssektorn

Fler händelser