Omfattning av felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har idag presenterat resultat från sin omfattningsstudie av felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen. Enligt studiens lägsta scenario har mellan 261 och 553 miljoner kronor betalats ut felaktigt och orsakas främst av brister i Arbetsförmedlingens kontrollarbete. Studien har gjorts inom ramen för de omfattningsstudier som Delegationen för korrekta utbetalningar genomför och kommer att inarbetas i delegationens delrapport om omfattningsstudier av enskilda ersättningssystem, som planeras till våren.

Läs hela artikeln: Omfattning av felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen

Utredare anställs för att analysera data inom omfattningsstudier

En ny medarbetare har börjat i kansliet för att analysera data inom ramen för studier av SGI och folkbokföring. Han heter Niklas Ottosson och kommer från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). IAF är en av de deltagande myndigheterna i arbetet med omfattningsstudierna.

Läs hela artikeln: Utredare anställs för att analysera data inom omfattningsstudier

Fler händelser

Skatteverket får utökade möjligheter att bekämpa brott

Regeringen har beslutat om en proposition som ger Skatteverket nya möjligheter att bekämpa brott kopplat till myndighetens verksamhet. Det handlar bland annat om att utreda fall av misstänkt penningtvätt eller id-relaterade brott, dvs. där det misstänks att falska identiteter eller id-handlingar har använts.

Läs hela artikeln: Skatteverket får utökade möjligheter att bekämpa brott

Se filmklipp från pressträff om Skatteverkets insatser mot fel och fusk

Skatteverkets större kontrollinsatser 2019 presenterades vid ett pressmöte den 12 februari. På Skatteverkets webbplats kan du se filmklipp om de ämnen som behandlades.

Läs hela artikeln: Se filmklipp från pressträff om Skatteverkets insatser mot fel och fusk

Fler händelser