Möte med Utredningen om samordning av statliga utbetalningar

Den 10 september var kansliet inbjuden för att presentera resultaten från rapporten Läckaget i välfärdssystemen, del 1 (rapport 4) på ett expertgruppsmöte med Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen, som leds av Ann-Marie Begler.

Läs hela artikeln: Möte med Utredningen om samordning av statliga utbetalningar

Konsekvensberäkningar viktigt när förslag presenteras i betänkandet

Delegationens uppdrag går nu mot sitt slut. Senast den 1 december ska slutbetänkandet överlämnas till Finansdepartementet. Kansliet arbetar därför för fullt med att färdigställa betänkandet och konkretisera förslag. En viktig del i detta arbete är att göra konsekvensanalyser av förslagen.

Läs hela artikeln: Konsekvensberäkningar viktigt när förslag presenteras i betänkandet

Arbetet med betänkandet i fokus på senaste delegationsmötet

Nu går vi in i slutfasen av uppdraget och under vårt delegationssammanträde den 28 augusti var huvudfokus på dispositionen och förslagen i betänkandet. Vi pratade också om kommande rapporter om digitalisering och AI samt omfattning av felaktiga utbetalningar (del 2).

Läs hela artikeln: Arbetet med betänkandet i fokus på senaste delegationsmötet

Slutreplik DN Debatt: ”Våra metoder är inga gissningslekar”

Regeringen har gett oss i uppdrag att bedöma den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Bara med kunskap om omfattningen kan vi på ett trovärdigt och effektivt sätt minska felen och förbättra systemens träffsäkerhet. Med utgångspunkt i riskanalyser av 27 ersättningssystem har vi genomfört gedigna empiriska studier samt expertbedömningar baserat på befintligt kunskapsunderlag. Sammantaget kommer vår bedömning av den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar att vara säkrare än de som tidigare gjorts, skriver delegationens ordförande Sven-Erik Österberg i en slutreplik på DN Debatt.

Läs hela artikeln: Slutreplik DN Debatt: ”Våra metoder är inga gissningslekar”

Fler händelser

IAF kritiserar uteblivna sanktioner inom etableringsersättningen

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan brister i sin hantering av sanktioner när personer i etableringsprogrammet brutit mot reglerna. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) i en ny tillsynsrapport.

Läs hela artikeln: IAF kritiserar uteblivna sanktioner inom etableringsersättningen

Stort antal låginkomsttagare går miste om bostadstillägg

För att socialförsäkringar ska vara träffsäkra behöver de nå de personer och hushåll som är berättigade till dem. Av dem som är berättigade till bostadstillägg saknar dock nästan var fjärde person med sjuk- eller aktivitetsersättning och var tredje ålderspensionär förmånen, visar Riksrevisionens granskning.

Läs hela artikeln: Stort antal låginkomsttagare går miste om bostadstillägg

Ytterligare åtgärder i höstbudgeten mot välfärdsbrott m.m.

Regeringen vill bekämpa välfärdsbrott och skatteundandragande. Därför presenterar regeringen ytterligare åtgärder i höstbudgeten för att säkerställa ordning och reda i välfärdssystemen och folkbokföringen, på arbetsmarknaden och i skattesystemet.

Läs hela artikeln: Ytterligare åtgärder i höstbudgeten mot välfärdsbrott m.m.

Kontroller av tandläkare har lett till miljonbelopp i höjd skatt

Skatteverket har granskat privata tandvårdskliniker i en särskild kontroll vilket har lett till höjd skatt med 25 miljoner kronor. Felen utgörs framför allt av oredovisade inkomster och bedöms i många fall vara avsiktliga. Försäkringskassan utreder även felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet.

Läs hela artikeln: Kontroller av tandläkare har lett till miljonbelopp i höjd skatt

Fler händelser