DN Debatt: ”Så kan miljardläckaget från välfärden minskas”

Delegationens ordförande Sven-Erik Österberg skriver på DN Debatt att runt 300 miljarder kronor kan ha betalats ut felaktigt från välfärdssystemen sedan 2005. Trots de stora summorna finns idag inte något långsiktig arbete för att motverka detta och inte någon samlad uppföljning. Han föreslår samtidigt åtgärder för att minska läckaget.

Läs hela artikeln: DN Debatt: ”Så kan miljardläckaget från välfärden minskas”

Samlade åtgärder mot felaktiga utbetalningar ger utrymme för viktiga reformer

Våra studier visar att cirka 18 miljarder kronor betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år (med ett osäkerhetsintervall mellan 11 och 27 miljarder), vilket motsvarar ungefär hälften av den årliga kostnaden för barnbidrag. Det är medel som istället kan användas till viktiga reformer. Idag överlämnas vårt betänkande till finansminister Magdalena Andersson, i det presenterar vi förslag till en rad åtgärder för minskat läckage från välfärdssystemen.

Läs hela artikeln: Samlade åtgärder mot felaktiga utbetalningar ger utrymme för viktiga reformer

Delegationens betänkande överlämnas 12 december

På torsdag den 12 december kl. 10.30 överlämnas delegationens betänkande till finansminister Magdalena Andersson.

Läs hela artikeln: Delegationens betänkande överlämnas 12 december

Arbete med betänkandet i fokus under höstens delegationsmöten

Vi är inne i slutfasen av uppdraget och har ett intensivt arbete framför oss. Det är fullt fokus på arbetet med betänkandet och under våra senaste delegationssammanträden har vi diskuterat vilka förslag som är viktiga att gå vidare med.

Läs hela artikeln: Arbete med betänkandet i fokus under höstens delegationsmöten

Fler händelser

Försäkringskassan vill se lagskärpning för att komma åt brottsliga assistansanordnare

Efter att en dom i Högsta förvaltningsdomstolen klargjort rättsläget har Försäkringskassan uppmärksammat att olämpliga, och ibland rent brottsliga, företag har större möjlighet att arbeta med personlig assistans. Därför föreslår Försäkringskassan i en skrivelse till regeringen en skärpning av lagen. Domen, som meddelades i januari i år, har fått konsekvensen att myndigheten inte längre kan neka att betala ut assistansersättning till en enskild försäkrad, även om assistansen utförts av en anordnare som saknar tillstånd.

Läs hela artikeln: Försäkringskassan vill se lagskärpning för att komma åt brottsliga assistansanordnare

Effektivare informationsutbyte inom Skatteverket

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss där en uppgiftsskyldighet införs mellan Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet och verksamheterna beskattning, folkbokföring respektive id-kort. Syftet är att förbättra brottsbekämpningen och öka tillförlitligheten i Skatteverkets databaser.

Läs hela artikeln: Effektivare informationsutbyte inom Skatteverket

Seminarium om sekretessregler som hindrar samverkan

Varje år förlorar staten miljarder kronor i skattemedel till följd av affärer som görs av oseriösa företag. Den 7 november 2019 bjuder Stora branschgruppen in till ett seminarium för att diskutera de sekretessregler som hindrar en effektiv samverkan mellan myndigheter i arbetet mot arbetsmarknadskriminalitet.

Läs hela artikeln: Seminarium om sekretessregler som hindrar samverkan

Förbättrad hantering av bidragsbrott

Den 18 oktober delredovisade Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ett regeringsuppdrag om förbättrad hantering av bidragsbrott. De konstaterar att för att förbättra hanteringen av bidragsbrott behöver samordningen förbättras mellan utbetalande myndigheter, men också mellan utbetalande och brottsutredande myndigheter.

Läs hela artikeln: Förbättrad hantering av bidragsbrott

Fler händelser