Kansliet medverkade i seminarium om felaktiga utbetalningar

Delegationens kansli bjöds in till Summit and Friends seminarium i Solna den 27 mars på temat ”Färre felaktiga utbetalningar i staten”. Sara Almer och Joacim Danielsson var där för att presentera delegationens arbete och berättade hur tankarna går för att hitta mer effektiva lösningar för att motverka felaktiga utbetalningar.

Läs hela artikeln: Kansliet medverkade i seminarium om felaktiga utbetalningar

Fokus på omfattningsstudier på senaste delegationssammanträdet

Den 26 mars samlades delegationen till möte i Norra Latin i Stockholm. Mötet fokuserade i huvudsak på arbetet med omfattningsstudierna och vi bjöds på fler genomgångar av empiriska omfattningsstudier som genomförts ute på myndigheterna.

Läs hela artikeln: Fokus på omfattningsstudier på senaste delegationssammanträdet

Fler händelser

Fokus på välfärdsbrott i gemensam satsning mot organiserad brottslighet

Resultatet av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet förbättrades kraftigt under 2018. Fler än 1000 personer har åtalats sedan 2014. Under 2018 inriktade myndigheterna också mer av sitt arbete med att förebygga, förhindra och upptäcka brott mot välfärdssystemen.

Läs hela artikeln: Fokus på välfärdsbrott i gemensam satsning mot organiserad brottslighet

Utredning föreslår nytt statligt id-kort för att motverka bedrägerier

2017 års ID-kortsutredning har idag överlämnat sitt betänkande till inrikesminister Mikael Damberg. Utredningen föreslår att ett nytt säkert statligt id-kort med e-legitimation införs och förslagen syftar till att minska det ökande antalet bedrägerier som begås med användning av förfalskade handlingar. Både Brottsförebyggande rådet och Utredningen om organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden har pekat på behovet av att begränsa antalet identitetshandlingar och utfärdare.

Läs hela artikeln: Utredning föreslår nytt statligt id-kort för att motverka bedrägerier

Fler händelser