Hur kan styrningen bidra till att säkerställa korrekta utbetalningar?

Inom delegationen har ett projekt startats som ska kartlägga regeringens styrning och myndigheternas rutiner och interna system när det gäller att motverka felaktiga utbetalningar. Projektets uppgift blir att titta på lagstiftning, styrande dokument och myndigheternas hantering. Intervjuer på fem utbetalande myndigheter har påbörjats och en rapport kommer att färdigställas i slutet av året.

Läs hela artikeln: Hur kan styrningen bidra till att säkerställa korrekta utbetalningar?

Delegationens arbete presenterades på nordisk GD-konferens

Den 21 september medverkade delegationens ordförande Sven-Erik Österberg och kanslichef Sara Almer på Nordiskt Generaldirektörsmöte i Malmö för att berätta om delegationens arbete.

Läs hela artikeln: Delegationens arbete presenterades på nordisk GD-konferens

Fler händelser

ISF: Det behövs en stabil och uthållig styrning av Försäkringskassan

Rättssäkerheten riskerar att äventyras när regeringen vart tredje år skiftar fokus i styrningen av Försäkringskassan. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar i en ny rapport hur regeringens styrning – från förtroende till rättssäkerhet och ett mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar – omsätts i Försäkringskassan och hur dessa styrförändringar påverkar myndighetens handläggning av sjukpenning.

Läs hela artikeln: ISF: Det behövs en stabil och uthållig styrning av Försäkringskassan

Åtgärder mot välfärdsbrottslighet

I maj 2017 lämnade utredningen om organiserad brottslighet mot välfärden ett trettiotal förslag på åtgärder för att förebygga, förhindra, upptäcka och bekämpa organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet som riktas mot välfärdssystemen (SOU 2017:37). Vad hände sen?

Läs hela artikeln: Åtgärder mot välfärdsbrottslighet

Fler händelser