Många miljarder betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år

Cirka 18 miljarder kronor betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år, osäkerhetsintervallet är mellan 11 och 27 miljarder kronor. Det visar våra studier, som presenteras i vår andra omfattningsrapport idag. Siffrorna motsvarar 5,5 procent av de totala utgifterna, exklusive ålderspensionssystemet. Att utbetalningar är korrekta och systemen träffsäkra är en förutsättning för en hållbar välfärd. Det är därför viktigt att med jämna mellanrum bedöma den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar och kartlägga dess orsaker. Bara med denna kunskap kan vi på ett trovärdigt och effektivt sätt minska läckaget från systemen och upprätthålla förtroendet för välfärden.

Läs hela artikeln: Många miljarder betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år

Remissvar om etableringsjobb

Delegationens ordförande Sven-Erik Österberg har svarat på remissen till promemorian Etableringsjobb (Ds 2019:13). Han välkomnar de förslag som syftar till att öka kontrollmöjligheterna och minska risken för felaktiga utbetalningar. Samtidigt kan risken för fel öka då ansvaret för en ersättning delas av flera myndigheter.

Läs hela artikeln: Remissvar om etableringsjobb

Digitalisering riskerar att leda till felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Det finns en stor potential i digitalisering och AI för att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, som inte tas tillvara. Digitaliseringens nuvarande effekter på utbetalningar kan till och med vara negativa. I myndigheternas digitaliseringsarbete är perspektivet korrekta utbetalningar lågt prioriterat. Exempelvis saknar ofta digitala tjänster funktioner för att säkerställa att uppgifter är korrekta. Inte heller i regeringens styrning på området lyfts perspektivet korrekta utbetalningar. Det visar vår nya rapport om digitalisering och AI, där vi lämnar ett antal rekommendationer för att bättre ta tillvara digitaliseringens potential för korrekta utbetalningar.

Läs hela artikeln: Digitalisering riskerar att leda till felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Möte med Utredningen om samordning av statliga utbetalningar

Den 10 september var kansliet inbjuden för att presentera resultaten från rapporten Läckaget i välfärdssystemen, del 1 (rapport 4) på ett expertgruppsmöte med Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen, som leds av Ann-Marie Begler.

Läs hela artikeln: Möte med Utredningen om samordning av statliga utbetalningar

Fler händelser

Ny kartläggning om organiserad brottslighet och välfärdsbrott

Bidragsbrott och brott mot välfärdssystemen är omfattande, visar en ny kartläggning som genomförts av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Myndigheternas gemensamma arbete ökar förutsättningarna att komma åt brottsuppläggen, som ofta handlar om att kriminella lyckas få utbetalningar från olika statliga ersättningar som de inte har rätt till. Kartläggningen visar bland annat att brottsligheten mot assistansersättningen fortsätter och problematiken kvarstår. Samtidigt ser Ekobrottsmyndigheten att kriminella ofta använder företag som brottsverktyg.

Läs hela artikeln: Ny kartläggning om organiserad brottslighet och välfärdsbrott

Myndighetssamverkan stoppar bidragsbrott

Försäkringskassan har i samarbete med flera andra myndigheter kartlagt och avvärjt brott kopplade till tandvårdsstödet. Genom avancerade bolagskonstruktioner och bedrägerier har kriminella element försökt att brottsligt utnyttja tandvårdsstödet. Samverkan mellan myndigheterna har lett till flera fällande domar samt att framtida felaktiga utbetalningar stoppats. Det visar den slutrapport som nu presenteras.

Läs hela artikeln: Myndighetssamverkan stoppar bidragsbrott

Myndigheter ska stärka arbetet mot fusk och brottslighet i arbetslivet

Fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet ger konsekvenser som kräver åtgärder på flera områden. Därför har regeringen beslutat att ge åtta myndigheter i uppdrag att utveckla metoder för att motverka oseriösa aktörer i arbetslivet.

Läs hela artikeln: Myndigheter ska stärka arbetet mot fusk och brottslighet i arbetslivet

Bättre kontroller inom föräldrapenning

Försäkringskassan inför slumpmässiga kontroller av föräldrapenning före utbetalning. Genom att kontrollera ansökningar innan utbetalning görs minskar risken för att pengar betalas ut felaktigt och hjälper föräldrar att göra rätt.

Läs hela artikeln: Bättre kontroller inom föräldrapenning

Fler händelser