Regeringen föreslår minskat krångel för pensionärer

Regeringen föreslår förenklade regler för pensionärer gällande beräkning av inkomster för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Lagförslaget innebär att den enskilda pensionären inte själv ska behöva sköta kontrolluppgifterna gällande inkomst, utan detta ska ske automatiskt genom Skatteverkets beslut om slutgiltig skatt.

Läs hela artikeln: Regeringen föreslår minskat krångel för pensionärer

Lättare att stoppa fusk med tandvårdsstödet

Försäkringskassan ska få det lättare att ingripa mot tandläkare och tandhygienister som inte följer lagen. Det föreslås i en proposition som regeringen har lämnat till riksdagen. Propositionen följer den lagrådsremiss som regeringen beslutade om i februari.

Läs hela artikeln: Lättare att stoppa fusk med tandvårdsstödet

IVO granskar oseriösa aktörer som överutnyttjar välfärdssystemen

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsynsrapport 2016 lyfter fram flera kända iakttagelser som visar att problem kvarstår på många områden, bland annat förekommer det verksamheter som överutnyttjar välfärdssystemen.

Läs hela artikeln: IVO granskar oseriösa aktörer som överutnyttjar välfärdssystemen

CSN vill stärka återbetalningen av studielån genom nya internationella avtal

CSN efterlyser internationella avtal för att förbättra återbetalningen av studielån. CSN vill även att det skapas en ny folkbokföring för utlandsbosatta personer. I den bör det finnas kontakt- och adressuppgifter som alla myndigheter kan använda.

Läs hela artikeln: CSN vill stärka återbetalningen av studielån genom nya internationella avtal