ISF: Rutiner och ansvar för personinformation behöver stärkas

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat Försäkringskassans arbete med att se till att informationen om enskildas generella personuppgifter och försäkringstillhörighet är korrekt, samt undersökt vilka konsekvenser det kan få om informationskvaliteten i registren brister.

Läs hela artikeln: ISF: Rutiner och ansvar för personinformation behöver stärkas

Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning

Den 9 maj överlämnade Välfärdsutredningen sitt slutbetänkande. Uppdraget har varit att analysera hur kvalitetsmått kan användas strategiskt i välfärden, ge förslag på hur register kan förbättras inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Dessutom har utredningen sett över hur den ekonomiska insynen i privat utförd välfärd med offentlig finansiering kan utvecklas.

Läs hela artikeln: Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning

Utredare lämnar förslag på hur brottslighet mot välfärdssystemen ska stoppas

Den 5 maj överlämnade den särskilde utredaren Lars-Erik Lövdén sitt betänkande till justitieminister Morgan Johansson. I betänkandet föreslås en rad åtgärder som ska förebygga, förhindra, upptäcka och bekämpa organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet som riktas mot välfärdssystemen.

Läs hela artikeln: Utredare lämnar förslag på hur brottslighet mot välfärdssystemen ska stoppas