Studerande ser mer allvarligt på bidragsbrott

Studerande tycker att det är allvarligare med felaktiga utbetalningar av studiestöd nu än tidigare. En högre andel anger också att de skulle betala tillbaka pengar som de fått felaktigt. Det visar ny kartläggning från CSN.

Läs hela artikeln: Studerande ser mer allvarligt på bidragsbrott

Stopp för missbruk av statligt tandvårdsstöd

Försäkringskassan har gjort en översyn av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar av statligt tandvårdsstöd. Bland annat har man tittat på omfattningen av missbruk och överutnyttjande, hur väl kontrollarbetet fungerar, var brister och problem finns och föreslagit förebyggande åtgärder.

Läs hela artikeln: Stopp för missbruk av statligt tandvårdsstöd

Rapporter från IAF visar att många missköter sitt arbetssökande

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har i två rapporter till regeringen redovisat och analyserat Arbetsförmedlingens underrättelser samt arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens sanktionsbeslut för 2016.

Läs hela artikeln: Rapporter från IAF visar att många missköter sitt arbetssökande