Kontroller vid gränsöverskridande situationer

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska, på uppdrag av regeringen, granska Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens arbete med kontroller och efterkontroller för att motverka felaktiga utbetalningar i ärenden som rör gränsöverskridande situationer.

Läs hela artikeln: Kontroller vid gränsöverskridande situationer