Regeringen vill se fortsatta åtgärder för ordning och reda i välfärden

Att rätt personer får det stöd de har rätt till är en förutsättning för tilliten till de system som är till för att trygga välfärden. Regeringen har sett över regelverk, tillsatt utredningar och genom myndigheterna verkat för att stöd ska användas till det de är avsedda för och inte betalas ut till oseriösa aktörer. Regeringen avser att fortsätta arbetet med att säkerställa ordning och reda i välfärdssystemen. Det framgår av Budgetpropositionen för 2018, som presenterades idag.

Läs hela artikeln: Regeringen vill se fortsatta åtgärder för ordning och reda i välfärden