Svårt att säkra kvaliteten i folkbokföringen

Riksrevisionens senaste granskning visar att Skatteverkets arbete för att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringen inte bedrivs på ett effektivt sätt. Därmed ökar bland annat risken för olika typer av välfärdsbrott.

Läs hela artikeln: Svårt att säkra kvaliteten i folkbokföringen

Överutnyttjande av tandvårdsstödet

Riksrevisionens granskning visar att det statliga tandvårdsstödet överutnyttjas till följd av överbehandling bland tandläkare. Förbättrade kontroller och förstärkta sanktioner bör därför övervägas.

Läs hela artikeln: Överutnyttjande av tandvårdsstödet