Den organiserade brottslighetens påverkan på välfärdssystemen

En ny myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet visar bland annat att välfärdssystemen exploateras i större utsträckning av kriminella aktörer. Folkbokföringsuppgifter manipuleras för att man ska kunna tillskansa sig ersättning som man inte har rätt till.

Läs hela artikeln: Den organiserade brottslighetens påverkan på välfärdssystemen

Kritik mot Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket för lämpligt arbete

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, riktar i en ny granskning allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för handläggningen av vilka jobb arbetssökande ska söka. De påtalade bristerna riskerar att förlänga tiden i arbetslöshet samtidigt som arbetslöshetsersättning betalas ut felaktigt.

Läs hela artikeln: Kritik mot Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket för lämpligt arbete