Bättre informationsutbyte mellan offentligt och privat

Ibland är samverkan mellan offentliga och privata aktörer nödvändigt för att säkerställa korrekta utbetalningar. Det gäller t.ex. försäkringsbolagen, som utgör en viktig men ibland bortglömd del av den svenska välfärden. Många försäkringar är idag obligatoriska enligt lag, och ersättningar betalas ofta ut från både offentliga system och privata försäkringar. Trots att aktörerna reglerar samma skador och ärenden kan de sällan utbyta uppgifter med varandra. Vi har intervjuat Staffan Moberg på branschföreningen Svensk Försäkring, som förklarar problematiken:

Läs hela artikeln: Bättre informationsutbyte mellan offentligt och privat