Oseriösa aktörer ett problem inom personlig assistans

Enligt en ny rapport från Inspektionen från socialförsäkringen (ISF) finns problem med oseriösa bolag på marknaden för personlig assistans. Det missgynnar seriösa anordnare i en tid då lönsamheten inom assistans minskar, vilket även drabbar brukarna. Det kan också leda till att förtroendet för valfrihetssystemet minskar.

Läs hela artikeln: Oseriösa aktörer ett problem inom personlig assistans

Regler för studiemedel utomlands skärps

Regeringen föreslår skärpta bestämmelser för studiemedel för dem som pluggar utomlands. Syftet är att minska bidragsbrott och hög skuldsättning, samt förhindra studier vid lärosäten som diskriminerar eller sprider icke-demokratiska värderingar.

Läs hela artikeln: Regler för studiemedel utomlands skärps

Kraftig ökning av bidragsbrott kopplat till utlandsstudiemedel

Antalet misstänkta bidragsbrott som avser studiemedel för studier utomlands har ökat sedan nya bestämmelser på området trädde i kraft 2015. Det visar CSN:s uppföljning av de nya reglerna.

Läs hela artikeln: Kraftig ökning av bidragsbrott kopplat till utlandsstudiemedel