Risken för brottslighet fortsatt stor inom assistansmarknaden

Risken för brottslighet inom assistansmarknaden är fortsatt stor, risken för fusk är särskilt hög när anhöriga utför assistans och ökningen av antalet assistanstimmar beror inte på privata anordnare på marknaden. Dessa slutsatser drar utredare Stig Svensson i en promemoria som lämnades till statsrådet Åsa Regnér idag.

Läs hela artikeln: Risken för brottslighet fortsatt stor inom assistansmarknaden

Regeringen vill se bättre information för att bekämpa välfärdsbrottslighet

Regeringen ger Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten i uppdrag att titta vidare på förslag till bättre information för att upptäcka brott och fel i socialförsäkringssystemen.

Läs hela artikeln: Regeringen vill se bättre information för att bekämpa välfärdsbrottslighet