Nytt forum för omfattningsstudier bildat

Ett forum för genomförande av omfattningsstudier har bildats med representanter från berörda myndigheter och organisationer, och ett uppstartsmöte ägde rum den 7 februari. Forum för genomförande av omfattningsstudier

Läs hela artikeln: Nytt forum för omfattningsstudier bildat