Försäkringskassans arbete med riktade kontroller

Kontrollmetoder som är både träffsäkra och behandlar alla lika utifrån risk för fel har stora förutsättningar att vara effektiva, om de används i tillräcklig omfattning. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) konstaterar därför att det finns ett potentiellt stort värde för socialförsäkringen om metoderna kan vidareutvecklas och förfinas.

Läs hela artikeln: Försäkringskassans arbete med riktade kontroller

Hög andel felaktiga utbetalningar för vård av sjukt barn

Försäkringskassans utbetalningar för vård av sjukt barn visar på en hög andel felaktiga utbetalningsdagar som uppgår till 15 procent – närmare 900 miljoner kronor. Det framgår av de slumpmässiga kontroller som genomförts under 2017, enligt en ny rapport från Försäkringskassan.

Läs hela artikeln: Hög andel felaktiga utbetalningar för vård av sjukt barn

Dom i USA har gett resultat när CSN driver in studieskulder

CSN vann ett viktigt rättsfall i Kalifornien för drygt två år sedan. Sedan dess har betydligt fler personer börjat betala tillbaka på sina studielån.

Läs hela artikeln: Dom i USA har gett resultat när CSN driver in studieskulder

Återkrav av bostadsbidrag – lätt att göra fel

Systemet med återkrav av bostadsbidrag leder till att barnfamiljer med låg ekonomisk standard ofta hamnar i skuld. Det visar en granskning av Riksrevisionen, som menar att bidragsformen bör ses över i sin helhet.

Läs hela artikeln: Återkrav av bostadsbidrag – lätt att göra fel