Ny rapport om risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen har utretts och analyserats i olika sammanhang, men någon systemövergripande jämförelse för att bedöma i vilka ersättningssystem riskerna är störst har inte gjorts. Därför har en arbetsgrupp inom delegationen tagit fram en modell som möjliggör en sådan jämförelse.

Läs hela artikeln: Ny rapport om risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – får läckaget kosta pengar och förtroende?

Välkommen till våra seminarier i Almedalen den 2 juli 2018! Vi ordnar tre seminarier, som modereras av den tidigare SVT-reportern Margit Silberstein. Vi ser fram emot intressanta paneldiskussioner med inspirerande paneldeltagare. Seminarierna är öppna för alla och ingen föranmälan krävs.

Läs hela artikeln: Felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – får läckaget kosta pengar och förtroende?

Hur kan digitalisering och AI bidra till korrekta utbetalningar?

På delegationsmötet den 30 maj gick startskottet för delegationens projekt inom digitalisering och artificiell intelligens. Joacim Danielsson, som leder arbetet, hade bjudit in två föredragshållare som inspirerade. De var Katarina von Goës, kanslichef i Expertgruppen för digitala investeringar och Ewa Carlsson, kanslichef i eSamverkansprogrammet, eSam.

Läs hela artikeln: Hur kan digitalisering och AI bidra till korrekta utbetalningar?