Korrekta utbetalningar med hjälp av AI – en omvärldsanalys

Vilka organisationer har använt sig av artificiell intelligens (AI) för att säkerställa korrekta utbetalningar och hur har dessa aktörer nyttjat AI i detta syfte? Detta var frågorna som Delegationen för korrekta utbetalningar gav Governo i uppdrag att besvara i en omvärldsanalys. Analysen presenterades på vårt delegationssammanträde den 23 oktober.

Läs hela artikeln: Korrekta utbetalningar med hjälp av AI – en omvärldsanalys

IAF presenterar preliminära resultat från omfattningsstudie

Höstens tredje möte i forumet för omfattningsstudier ägde rum den 17 oktober på Migrationsverkets huvudkontor i de nya lokalerna i Sundbyberg. Forum för omfattningsstudier är namnet på den arbetsgrupp som arbetar med att kvantifiera de felaktiga utbetalningarna från våra bidragssystem där riskerna för sådana utbetalningar är störst.

Läs hela artikeln: IAF presenterar preliminära resultat från omfattningsstudie

Hur kan styrningen bidra till att säkerställa korrekta utbetalningar?

Inom delegationen har ett projekt startats som ska kartlägga regeringens styrning och myndigheternas rutiner och interna system när det gäller att motverka felaktiga utbetalningar. Projektets uppgift blir att titta på lagstiftning, styrande dokument och myndigheternas hantering. Intervjuer på fem utbetalande myndigheter har påbörjats. En rapport kommer att färdigställas och presenteras efter årsskiftet.

Läs hela artikeln: Hur kan styrningen bidra till att säkerställa korrekta utbetalningar?

Delegationens arbete presenterades på nordisk GD-konferens

Den 21 september medverkade delegationens ordförande Sven-Erik Österberg och kanslichef Sara Almer på Nordiskt Generaldirektörsmöte i Malmö för att berätta om delegationens arbete.

Läs hela artikeln: Delegationens arbete presenterades på nordisk GD-konferens