IAF: Omfattande brister i Arbetsförmedlingens kontrollarbete

Arbetsförmedlingen har en viktig roll för att kontrollen i arbetslöshetsförsäkringen och de arbetsmarknadspolitiska programmen ska fungera som den är avsedd. Men det finns omfattande brister i hur myndigheten utför sitt kontrollarbete. Det visar en rapport som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) lämnar till regeringen idag.

Läs hela artikeln: IAF: Omfattande brister i Arbetsförmedlingens kontrollarbete

Fler och bättre kontroller av VAB

Försäkringskassan har ökat antalet kontroller av tillfällig föräldrapenning, även kallat VAB. Utöver den faktiska ökningen förbättras även kvaliteten i kontrollerna. För att möta den nya ambitionen har tio personer nyanställts på kontoret i Skellefteå.

Läs hela artikeln: Fler och bättre kontroller av VAB

Betydande skillnader i a-kassornas sanktioner

Riksrevisionens nya granskningsrapport visar att det finns betydande skillnader i hur ofta de olika a-kassorna utdelar sanktioner när arbetslösa inte söker jobb eller bryter mot reglerna på andra sätt. Riksrevisionen rekommenderar därför regeringen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att säkerställa att a-kassorna får bättre vägledning i hur de ska hantera regelverket.

Läs hela artikeln: Betydande skillnader i a-kassornas sanktioner

ISF: Det behövs en stabil och uthållig styrning av Försäkringskassan

Rättssäkerheten riskerar att äventyras när regeringen vart tredje år skiftar fokus i styrningen av Försäkringskassan. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar i en ny rapport hur regeringens styrning – från förtroende till rättssäkerhet och ett mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar – omsätts i Försäkringskassan och hur dessa styrförändringar påverkar myndighetens handläggning av sjukpenning.

Läs hela artikeln: ISF: Det behövs en stabil och uthållig styrning av Försäkringskassan