Olika metoder används för att bedöma felaktiga utbetalningar

Inom ramen för delegationens uppdrag håller ett antal myndigheter på att slutföra omfattningsstudier av nio välfärdssystem som bedöms ha hög risk för felaktiga utbetalningar. Studierna genomförs med olika empiriska metoder. I början av nästa år kommer resultaten av de empiriska studierna att sammanställas och analyseras. Parallellt genomförs även studier av felaktiga utbetalningar på grund av fel i systemövergripande uppgifter. Som komplement till de empiriska studierna genomförs också expertbedömningar.

Läs hela artikeln: Olika metoder används för att bedöma felaktiga utbetalningar

Uppskattat besök på Arbetsförmedlingen

Den 29 november var Bessam Saleh och Joacim Danielsson från kansliet inbjudna till Arbetsförmedlingens huvudkontor (Enheten Tjänster och program) för att presentera delegationens uppdrag och arbete.

Läs hela artikeln: Uppskattat besök på Arbetsförmedlingen