Delegationens kansli inbjuden att prata på konferens med IAF

Den 20 mars bjöds delegationens kansli in för att prata på en konferens för statens representanter i arbetslöshetskassornas styrelser som anordnas av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Sara Almer och Bessam Saleh berättade om delegationens uppdrag och arbete med fokus på de studier av omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen som har genomförts på uppdrag av delegationen.

Läs hela artikeln: Delegationens kansli inbjuden att prata på konferens med IAF

Omfattning av felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har idag presenterat resultat från sin omfattningsstudie av felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen. Enligt studiens lägsta scenario har mellan 261 och 553 miljoner kronor betalats ut felaktigt och orsakas främst av brister i Arbetsförmedlingens kontrollarbete. Studien har gjorts inom ramen för de omfattningsstudier som Delegationen för korrekta utbetalningar genomför och kommer att inarbetas i delegationens delrapport om omfattningsstudier av enskilda ersättningssystem, som planeras till våren.

Läs hela artikeln: Omfattning av felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen

Utredare anställs för att analysera data inom omfattningsstudier

En ny medarbetare har börjat i kansliet för att analysera data inom ramen för studier av SGI och folkbokföring. Han heter Niklas Ottosson och kommer från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). IAF är en av de deltagande myndigheterna i arbetet med omfattningsstudierna.

Läs hela artikeln: Utredare anställs för att analysera data inom omfattningsstudier

Digitaliseringens möjligheter att bidra till korrekta utbetalningar

Vilka möjligheter och risker för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen innebär nuvarande användning av digitalisering och artificiell intelligens (AI)? Hur kan potentialen ytterligare tillvaratas i syfte att säkerställa korrekta utbetalningar? Det är två av huvudfrågorna som delegationens projekt om digitalisering och AI ska besvara. Nu drar vi igång först intervjuer och senare workshops med nyckelpersoner från bland annat de utbetalande myndigheterna.

Läs hela artikeln: Digitaliseringens möjligheter att bidra till korrekta utbetalningar