Utredning föreslår nytt statligt id-kort för att motverka bedrägerier

2017 års ID-kortsutredning har idag överlämnat sitt betänkande till inrikesminister Mikael Damberg. Utredningen föreslår att ett nytt säkert statligt id-kort med e-legitimation införs och förslagen syftar till att minska det ökande antalet bedrägerier som begås med användning av förfalskade handlingar. Både Brottsförebyggande rådet och Utredningen om organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden har pekat på behovet av att begränsa antalet identitetshandlingar och utfärdare.

Läs hela artikeln: Utredning föreslår nytt statligt id-kort för att motverka bedrägerier

Skatteverket får utökade möjligheter att bekämpa brott

Regeringen har beslutat om en proposition som ger Skatteverket nya möjligheter att bekämpa brott kopplat till myndighetens verksamhet. Det handlar bland annat om att utreda fall av misstänkt penningtvätt eller id-relaterade brott, dvs. där det misstänks att falska identiteter eller id-handlingar har använts.

Läs hela artikeln: Skatteverket får utökade möjligheter att bekämpa brott