Regeringen föreslår skärpta straff vid grova brott mot välfärdssystemen

Regeringen överlämnar idag en remiss till Lagrådet med förslag om att skärpa lagstiftningen kring brott mot välfärdssystemen. Ändringarna syftar till att stärka det straffrättsliga skyddet och förhindra felaktiga utbetalningar.

Läs hela artikeln: Regeringen föreslår skärpta straff vid grova brott mot välfärdssystemen

CSN satsar för att färre ska bli av med studiebidraget i gymnasieskolan

Närmare 28 000 gymnasieelever får sitt studiebidrag indraget på grund av skolk varje år. Antalet har ökat i tio års tid. Nu startar CSN en kampanj för att öka kunskapen om konsekvenserna av skolk och samtidigt peppa elever att inte skolka.

Läs hela artikeln: CSN satsar för att färre ska bli av med studiebidraget i gymnasieskolan

Fokus på välfärdsbrott i gemensam satsning mot organiserad brottslighet

Resultatet av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet förbättrades kraftigt under 2018. Fler än 1000 personer har åtalats sedan 2014. Under 2018 inriktade myndigheterna också mer av sitt arbete med att förebygga, förhindra och upptäcka brott mot välfärdssystemen.

Läs hela artikeln: Fokus på välfärdsbrott i gemensam satsning mot organiserad brottslighet