Samarbete mot felaktiga utbetalningar

Under tio år har Skatteverket lämnat uppgifter till Försäkringskassan om felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Arbetet har hittills lett till att Försäkringskassan förhindrat felaktiga utbetalningar på 420 miljoner kronor, samt återkrav eller skadestånd på 232 miljoner kronor.

Läs hela artikeln: Samarbete mot felaktiga utbetalningar

Myndigheter bekämpar organiserad brottslighet genom folkbokföringskontroll

Sedan april i år pågår en särskild insats med grund i folkbokföringskontroll, inom myndigheternas samarbete mot organiserad brottslighet. Insatsen, som leds av Skatteverket, syftar till att stoppa brott mot välfärdssystemen.

Läs hela artikeln: Myndigheter bekämpar organiserad brottslighet genom folkbokföringskontroll

Fler bidragsbrott stoppas

Försäkringskassan har blivit bättre på att upptäcka bidragsbrott genom riktade kontroller. Förra året krävde myndigheten tillbaka 485 miljoner kronor vilket är en tydlig ökning jämfört med tidigare år. Under samma period fördubblades nästan antalet polisanmälningar.

Läs hela artikeln: Fler bidragsbrott stoppas