Utredning förespråkar en samordnande funktion för att motverka felaktiga utbetalningar

Informationsutbyte mellan berörda myndigheter är nödvändigt och pågår i olika former men är av flera skäl otillräcklig och ineffektiv, vilket till stor del beror på i olika avseenden bristande förutsättningar. Det skriver Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen i sin första statusrapport.

Läs hela artikeln: Utredning förespråkar en samordnande funktion för att motverka felaktiga utbetalningar

Regeringen föreslår skärpta straff vid grova brott mot välfärdssystemen

Regeringen har överlämnat propositionen Ett starkare skydd för välfärdssystemen till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen att lagstiftningen kring brott mot välfärdssystemen skärps. Ändringarna syftar till att stärka det straffrättsliga skyddet och förhindra felaktiga utbetalningar.

Läs hela artikeln: Regeringen föreslår skärpta straff vid grova brott mot välfärdssystemen