Myndigheter ska stärka arbetet mot fusk och brottslighet i arbetslivet

Fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet ger konsekvenser som kräver åtgärder på flera områden. Därför har regeringen beslutat att ge åtta myndigheter i uppdrag att utveckla metoder för att motverka oseriösa aktörer i arbetslivet.

Läs hela artikeln: Myndigheter ska stärka arbetet mot fusk och brottslighet i arbetslivet

Bättre kontroller inom föräldrapenning

Försäkringskassan inför slumpmässiga kontroller av föräldrapenning före utbetalning. Genom att kontrollera ansökningar innan utbetalning görs minskar risken för att pengar betalas ut felaktigt och hjälper föräldrar att göra rätt.

Läs hela artikeln: Bättre kontroller inom föräldrapenning

IAF kritiserar uteblivna sanktioner inom etableringsersättningen

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan brister i sin hantering av sanktioner när personer i etableringsprogrammet brutit mot reglerna. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) i en ny tillsynsrapport.

Läs hela artikeln: IAF kritiserar uteblivna sanktioner inom etableringsersättningen

Stort antal låginkomsttagare går miste om bostadstillägg

För att socialförsäkringar ska vara träffsäkra behöver de nå de personer och hushåll som är berättigade till dem. Av dem som är berättigade till bostadstillägg saknar dock nästan var fjärde person med sjuk- eller aktivitetsersättning och var tredje ålderspensionär förmånen, visar Riksrevisionens granskning.

Läs hela artikeln: Stort antal låginkomsttagare går miste om bostadstillägg

Ytterligare åtgärder i höstbudgeten mot välfärdsbrott m.m.

Regeringen vill bekämpa välfärdsbrott och skatteundandragande. Därför presenterar regeringen ytterligare åtgärder i höstbudgeten för att säkerställa ordning och reda i välfärdssystemen och folkbokföringen, på arbetsmarknaden och i skattesystemet.

Läs hela artikeln: Ytterligare åtgärder i höstbudgeten mot välfärdsbrott m.m.