Seminarium om sekretessregler som hindrar samverkan

Varje år förlorar staten miljarder kronor i skattemedel till följd av affärer som görs av oseriösa företag. Den 7 november 2019 bjuder Stora branschgruppen in till ett seminarium för att diskutera de sekretessregler som hindrar en effektiv samverkan mellan myndigheter i arbetet mot arbetsmarknadskriminalitet.

Läs hela artikeln: Seminarium om sekretessregler som hindrar samverkan

Förbättrad hantering av bidragsbrott

Den 18 oktober delredovisade Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ett regeringsuppdrag om förbättrad hantering av bidragsbrott. De konstaterar att för att förbättra hanteringen av bidragsbrott behöver samordningen förbättras mellan utbetalande myndigheter, men också mellan utbetalande och brottsutredande myndigheter.

Läs hela artikeln: Förbättrad hantering av bidragsbrott

Ny kartläggning om organiserad brottslighet och välfärdsbrott

Bidragsbrott och brott mot välfärdssystemen är omfattande, visar en ny kartläggning som genomförts av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Myndigheternas gemensamma arbete ökar förutsättningarna att komma åt brottsuppläggen, som ofta handlar om att kriminella lyckas få utbetalningar från olika statliga ersättningar som de inte har rätt till. Kartläggningen visar bland annat att brottsligheten mot assistansersättningen fortsätter och problematiken kvarstår. Samtidigt ser Ekobrottsmyndigheten att kriminella ofta använder företag som brottsverktyg.

Läs hela artikeln: Ny kartläggning om organiserad brottslighet och välfärdsbrott

Myndighetssamverkan stoppar bidragsbrott

Försäkringskassan har i samarbete med flera andra myndigheter kartlagt och avvärjt brott kopplade till tandvårdsstödet. Genom avancerade bolagskonstruktioner och bedrägerier har kriminella element försökt att brottsligt utnyttja tandvårdsstödet. Samverkan mellan myndigheterna har lett till flera fällande domar samt att framtida felaktiga utbetalningar stoppats. Det visar den slutrapport som nu presenteras.

Läs hela artikeln: Myndighetssamverkan stoppar bidragsbrott