DN Debatt: ”Så kan miljardläckaget från välfärden minskas”

Delegationens ordförande Sven-Erik Österberg skriver på DN Debatt att runt 300 miljarder kronor kan ha betalats ut felaktigt från välfärdssystemen sedan 2005. Trots de stora summorna finns idag inte något långsiktig arbete för att motverka detta och inte någon samlad uppföljning. Han föreslår samtidigt åtgärder för att minska läckaget.

Läs hela artikeln: DN Debatt: ”Så kan miljardläckaget från välfärden minskas”

Samlade åtgärder mot felaktiga utbetalningar ger utrymme för viktiga reformer

Våra studier visar att cirka 18 miljarder kronor betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år (med ett osäkerhetsintervall mellan 11 och 27 miljarder), vilket motsvarar ungefär hälften av den årliga kostnaden för barnbidrag. Det är medel som istället kan användas till viktiga reformer. Idag överlämnas vårt betänkande till finansminister Magdalena Andersson, i det presenterar vi förslag till en rad åtgärder för minskat läckage från välfärdssystemen.

Läs hela artikeln: Samlade åtgärder mot felaktiga utbetalningar ger utrymme för viktiga reformer

Delegationens betänkande överlämnas 12 december

På torsdag den 12 december kl. 10.30 överlämnas delegationens betänkande till finansminister Magdalena Andersson.

Läs hela artikeln: Delegationens betänkande överlämnas 12 december