9
juni
2017

Delegationssammanträde

Möte med Delegationen för korrekta utbetalningar.

När: 9 juni 2017 kl. 10.00-14.00

Var: Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Kontakt: marit.dozzi@regeringskansliet.se

Sammanfattning

På mötet informerades hur arbetet i arbetsgrupperna fortskrider. Arbetsgruppen för omfattningsstudier håller bl.a. på att ta fram en definition av felaktig utbetalning, som ska vara klar innan arbetet med omfattningsstudien startar. Parallellt med omfattningsstudien ska också orsakerna till de felaktiga utbetalningarna undersökas.

Arbetsgruppen för attitydarbete har tittat på tidigare attitydundersökningar som gjordes av FUT-delegationen resp. Samverkansuppdraget och kom fram till att det behövs ett nytt upplägg till nästa undersökning. Brå tipsade om hur undersökningar kan genomföras och visade rapporten Intyg som dörröppnare som exempel.

En annan punkt på mötet handlade om att kansliet påbörjat en första kartläggning av regeringens styrning av de utbetalande myndigheterna (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, CSN, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten) kopplat till korrekta utbetalningar. Syftet är att få en bild av hur styrningen via myndighetsinstruktioner och regleringsbrev sett ut åren efter FUT-delegationen och Samverkansuppdraget. Arbetet med kartläggningen kommer att fortsätta och utvidgas till fler myndigheter.

Resultatet av Lars-Erik Lövdéns utredning om organiserad och systematisk brottslighet mot välfärden presenterades översiktligt. Delegationen diskuterade utredningen och hur slutsatserna och resultaten kan påverka delegationens arbete.

Inbjudna föreläsare

Arbetsförmedlingen var inbjuden till mötet för att presentera den särskilda problematik som kan uppstå i samband med utbetalning av bidrag och stöd till företag som avser enskild person, och hur arbetet kan bedrivas inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag att motverka felaktiga utbetalningar och snedvridning av konkurrensen.

Relaterat

En utredning lämnade för några år sedan förslag om åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Tillbaka till kalendariet