19
april
2017

Delegationssammanträde

Möte med Delegationen för korrekta utbetalningar.

När: 19 april 2017 kl. 13.00-16.00

Var: Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Kontakt: marit.dozzi@regeringskansliet.se

Sammanfattning

Mötet handlade till stor del om återrapportering från arbetsgrupperna för omfattningsstudier resp. attitydarbete, vars diskussioner huvudsakligen handlade om det överordnade syftet med uppdragen, hur resultat ska användas, metodfrågor, risker och avgränsningar. Arbetsgrupperna har en viktig roll i delegationens arbete och återrapporterar till delegationen på delegationssammanträdena. Frågor av strategisk betydelse för delegationens arbete kommer arbetsgrupperna att lyfta till delegationen för avstämning.

Andra punkter som togs upp på delegationsmötet handlade om kommunikation av delegationens budskap, då kommunikationsplanen diskuterades. Vidare presenterades planerna på publicering av delegationens webbplats. Webbplatsen är en viktig plattform för samlad kunskap och erfarenhetsutbyte.

Tillbaka till kalendariet