2
oktober
2019

Delegationssammanträde

Mötet, som ägde rum den 2 oktober på Norra Latin i Stockholm, handlade i huvudsak om arbetet med betänkandet.

Vi är inne i slutfasen av uppdraget och det var fullt fokus på arbetet med betänkandet och fortsatta diskussioner om vilka förslag som vi bör gå vidare med.

Vi fick även en kort lägesuppdatering om nästa omfattningsrapport, som är den andra delen av ”Läckaget i välfärdssystemen”, med planerad publicering inom kort.

Tillbaka till kalendariet