22
januari
2019

Delegationssammanträde

Mötet, som ägde rum på Norra Latin i Stockholm, fokuserade i huvudsak på attitydundersökningen och arbetet med de empiriska omfattningsstudierna, då vi fick ta del av preliminära resultat från några av studierna.

Undersökning om allmänhetens attityder till fel och fusk

Johan Orbe från Kantar Sifo håller föredrag om attitydundersökningen
Johan Orbe, Kantar Sifo

Johan Orbe, Thea Eriksson Almgren och Karin Schneller från Kantar Sifo var inbjudna till mötet för att redovisa sina resultat från attitydundersökningen bland allmänheten, som genomfördes på uppdrag av delegationen. Ingela Bäckström från kansliet informerade samtidigt om att undersökningen kommer arbetas in i delegationens delrapport om attityder, som blir klar i vår.

Lägesuppdatering omfattningsstudierna

Niklas Ottosson och Fredrik Karlman från IAF håller föredrag
Niklas Ottosson och Fredrik Karlman från IAF

Representanter från Pensionsmyndigheten, CSN och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) var inbjudna för att presentera resultaten av sina omfattningsstudier, som genomfördes med empiriska metoder. Studierna kommer att inarbetas i delegationens delrapport om fel i enskilda system, som planeras till våren. Detta är resultatet av ett omfattande arbete både inom kansliet och ute på myndigheterna.

Övrigt som togs upp på mötet

Vi fick en ny lägesbeskrivning av styrprojektet, där kartläggningsarbetet snart är färdigt. Det har varit ett stort arbete att få ihop allt material som kommit in och att hitta en enhetlig struktur som möjliggör jämförelser mellan myndigheterna. Projektet har tittat på styrning i stort men fokuserat på felaktiga utbetalningar, och hur myndigheterna arbetar mot felaktiga utbetalningar.

Tillbaka till kalendariet