26
mars
2019

Delegationssammanträde

Mötet, som ägde rum på Norra Latin i Stockholm, fokuserade i huvudsak på arbetet med de empiriska omfattningsstudierna, då vi fick ta del av preliminära studieresultat från fler myndigheter. Vi har även bjudit in ISF, som berättade om sin granskning av styrningen av och i Försäkringskassan.

Lägesuppdatering av omfattningsstudierna

Johan Elfman står framför en powerpoint-presentation
Johan Elfman presenterar Arbetsförmedlingens omfattningsstudie. Med sig hade han sina kollegor Johan Regnér och Inger Fernholm (saknas på bilden).

Vi bjöds på fler genomgångar av empiriska omfattningsstudier som genomförts ute på myndigheterna. Den här gången var det representanter från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Försäkringskassan som bjöds in för att presentera preliminära resultat av sina omfattningsstudier. Studierna kommer att inarbetas i delegationens första delrapport om fel i enskilda system. Kansliets utredningssekreterare Bessam Saleh och Joacim Danielsson gav också en ny lägesuppdatering av arbetet med delegationens omfattningsstudier. Det pågår ett intensivt arbete med att sammanställa resultaten till den första rapporten, som planeras till våren. Omfattningsstudierna kommer att redovisas i totalt tre rapporter.

Uppskattad presentation om styrningen av och i Försäkringskassan

Vi har bjudit in Inger Sohlberg från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), som tillsammans med Mimmi Diamant (från kansliet) bjöd på en intressant föredragning av sin granskning om styrningen av och i Försäkringskassan. Granskningen utgick från en analys av hur förändringen av regeringens styrning – från förtroende till rättssäkerhet och ett mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar – påverkar handläggningen av sjukpenning. Rapporten publicerades i oktober förra året.

Övrigt som togs upp på mötet

Vi fick även en genomgång av övriga projekt, dvs. arbetet med attitydundersökningen, styrprojektet och digitaliserings- och AI-projektet. Ett intensivt arbete pågår med att sammanställa resultaten från attitydundersökningen och kartläggningsarbetet i styrprojektet (styrning med avseende på att motverka felaktiga utbetalningar). Rapporterna beräknas bli klara i april. Inom digitaliserings- och AI-projektet har kartläggningen av hur utbetalande myndigheter nyttjar digitalisering och AI påbörjats. Projektet kommer att avrapporteras i höst.

Tillbaka till kalendariet