28
augusti
2019

Delegationssammanträde

Mötet, som ägde rum den 28 augusti på Norra Latin i Stockholm, handlade i huvudsak om arbetet med betänkandet och kommande rapporter om digitalisering och AI samt omfattning av felaktiga utbetalningar (del 2).

Presentation av dagens upplägg på delegationssammanträde

Mot bakgrund av slutsatserna från tidigare genomförda kartläggningar diskuterade delegationen betänkandets disposition och vilka förslag som kan vara viktiga att gå vidare med.

Vi fick en genomgång av utkastet till den kommande rapporten om digitalisering och AI med avseende på korrekta utbetalningar, som publiceras i höst. Vi fick även en kort lägesuppdatering om nästa omfattningsrapport, som är den andra delen av ”Läckaget i välfärdssystemen”. Rapporten publiceras senare under hösten och kommer att presentera en samlad bedömning av omfattningen av felaktiga utbetalningar.

Tillbaka till kalendariet