4
juni
2019

Delegationssammanträde

Mötet, som ägde rum den 4 juni på Folkets hus i Stockholm, handlade i huvudsak om återrapportering av delegationens tre rapporter och det fortsatta arbetet med kommande rapporter och betänkandet.

Vi fick en genomgång av slutsatserna i omfattnings-, styr- och attitydrapporterna. Dessa publicerades på vår webbplats den 2 juni samtidigt som Sven-Erik Österbergs debattartikel publicerades på DN Debatt. Rapporterna är ett resultat av det kartläggningsarbete som vi har gjort och kan ses som en första input till betänkandet, som presenteras i december i år. Mot bakgrund av slutsatserna från genomförda kartläggningar diskuterade delegationen vilka förslag som kan vara viktiga att gå vidare med till betänkandet.

Människor i ett sammanträdesrum disktuterar

Vi fick även en genomgång av det fortsatta arbetet med kommande rapporter, en rapport om den totala omfattningsbedömningen av felaktiga utbetalningar och en om ökad möjlighet att säkerställa korrekta utbetalningar med hjälp av digitalisering och AI. Båda rapporterna kommer att publiceras i höst.

Tillbaka till kalendariet