27
mars
2018

Delegationssammanträde

Möte med Delegationen för korrekta utbetalningar.

När: 27 mars 2018 kl. 13.00-16.00

Var: Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Kontakt: marit.dozzi@regeringskansliet.se

Sammanfattning

På mötet gick vi igenom dispositionen till en avrapportering av arbetet med riskvärdering av välfärdsystem, vilket är kopplat till arbetet med omfattningsstudierna. Målet är att rapporten ska vara klar innan Almedalen i juli.

Planeringen av delegationens seminarier i Almedalen fortsätter och under mötet hölls gruppdiskussioner om seminariernas föreslagna upplägg. Den tidigare SVT-reportern Margit Silberstein kommer att vara moderator.

Ett utkast till undervisningsmaterial om studiebidrag presenterades på mötet. Materialet har tagits fram i samarbete med CSN och syftar bland annat till att utveckla det personliga ansvar eleverna behöver visa i förhållande till såväl studiehjälp som övriga välfärdsförmåner. Det har överlämnats till CSN för vidare hantering.

Ett arbete med att undersöka inställningen hos handläggare i fokusgrupper har också genomförts och kansliet arbetar vidare med resultatet av undersökningen.

En lägesbeskrivning presenterades av arbetet med att undersöka förutsättningarna för att genomföra omfattningsstudier, och av de idéer som har diskuterats i forumet för omfattningsstudier.

Tillbaka till kalendariet