6
november
2019

Delegationssammanträde

Mötet ägde rum den 6 november på Norra Latin i Stockholm.

Vi är inne i slutfasen av uppdraget och det var fullt fokus på arbetet med förslagen i betänkandet.

Tillbaka till kalendariet