31
januari
2018

Delegationssammanträde

Möte med Delegationen för korrekta utbetalningar.

När: 31 januari 2018 kl. 13.00-16.00

Var: Dalarnas Hus, Vasagatan 46, Stockholm

Kontakt: marit.dozzi@regeringskansliet.se

Sammanfattning

På mötet återrapporterades det fortsatta arbetet i arbetsgrupperna för omfattningsstudier resp. attitydarbete. I omfattningsgruppen har ett omfattande kartläggningsarbete pågått kring riskvärdering, som bland annat visar att myndigheterna hanterar ett 100-tal system. Ett urval av dessa kommer att analyseras. Möjliga metoder att använda i omfattningsstudierna presenterades. Vidare informerades om det forum för genomförande av omfattningsstudier, som har bildats.

Delegationen har fått tid för ett seminarium i länsstyrelsens trädgård i Almedalen måndagen den 2 juli kl. 12.30-15.30. Kansliet arbetar med förslag på upplägg och innehåll, och återkommer om detta senare.

Ordföranden informerade om att delegationen är remissinstans för två promemorior, Studiemedel vid utlandsstudier – förändringar för ett långsiktigt och hållbart system (U2017/04843/GV) och Lönegaranti och utbetalande myndighet (Ds 2017:67)Remissvarenpubliceras på vår webbplats när de har skickats in till Regeringskansliet.

Kansliet informerade om nyhetsbrevet, som nu skickas ut för första gången och som fortsättningsvis kommer att skickas ut ungefär varannan månad.

Inbjudna föreläsare

Docent Ingemar Johansson Sevä och doktorand Mikael Goossen vid Umeå universitet har bjudits in till mötet för att prata om Välfärdsstatsundersökningen, som är en serie undersökningar av svenskarnas attityder till välfärdspolitik. Den första undersökningen i serien genomfördes 1986 och nya undersökningar har därefter genomförts med några års mellanrum. Den pågående undersökningen leds av Ingemar Johansson Sevä.

Läs mer om projektet Välfärdsopinion 2017

Tillbaka till kalendariet