13
november
2019

Delegationssammanträde, ledamöter

Mötet ägde rum med delegationens ledamöter i Garnisonen i Stockholm

Mötet ägnades åt diskussion och förankring av utkastet till överväganden och förslag i delegationens betänkande.

Tillbaka till kalendariet