22
oktober
2019

Delegationssammanträde, ledamöter

Mötet ägde rum med delegationens ledamöter i Garnisonen i Stockholm

Hela mötet ägnades åt diskussion och förankring av utkastet till överväganden och förslag i vårt kommande betänkande.

Tillbaka till kalendariet