21
november
2019

Delegationssammanträde, slutjusteringsmöte

Slutjusteringsmöte med delegationens ledamöter och experter.

Mötet ägde rum på Norra Latin i Stockholm.

Detta var delegationens slutsammanträde, som ägnades åt diskussion och förankring av innehållet i delegationens betänkande.

Tillbaka till kalendariet