2
december
2016

Delegationssammanträde – uppstartsmöte

Uppstartsmöte med Delegationen för korrekta utbetalningar. Presentation av delegationen och dess uppdrag.

När: 2 december 2016 kl. 10.00-14.00

Var: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm

Kontakt: marit.dozzi@regeringskansliet.se

Sammanfattning

Delegationens uppstartsmöte var en introduktion till uppdraget. Delegationens ordförande Sven-Erik Österberg presenterade sig och hälsade alla välkomna. Han redogjorde för sin syn på uppdraget och förväntningar på delegationens ledamöter och experter. Delegaterna presenterade sig och sina myndigheter/organisationer i mindre gruppdiskussioner. Kansliet informerade också om att möten kommer att bokas med varje delegat för att närmare gå igenom om vad som gjorts och görs och vad som ses som angeläget att arbeta vidare med.

Läs mer om delegationens uppdrag och vilka som ingår i delegationen.

Tillbaka till kalendariet