Delegationen har 6 sammanträden inplanerade under 2018 och kansliet ska anordna ett seminarium i Almedalen den 2 juli. Delegationens arbetsgrupper för omfattningsstudier resp. attitydarbete träffas frekvent. Dessa möten är huvudsakligen av mer informell karaktär och publiceras inte i kalendariet, med undantag för vissa seminarier och forum.

Till kalendariet

Genomförda möten