Delegationen för korrekta utbetalningar består av 11 ledamöter (inkl. ordförande) med representanter från utbetalande myndigheter, Skatteverket och myndigheter i rättskedjan samt 11 experter från bland annat stabs- resp. inspektionsmyndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges a-kassor. I delegationen ingår också 6 experter från Regeringskansliet.

Ordförande

Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

Övriga ledamöter

Anneli Westerling Greer, verksamhetsexpert, Migrationsverket

Annelie Westman, enhetschef, Insp. för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Astrid Eklund, vice överåklagare, Åklagarmyndigheten

Eva-Lena Edberg, enhetschef, Arbetsförmedlingen

Stefan Lundberg, chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten

Gunilla Kasala Schöllin, enhetschef, Skatteverket

Tora Philp, verksamhetsutvecklare, Pensionsmyndigheten

Per Eleblad, avdelningschef, Försäkringskassan

Torbjörn Martinsson, utredare, Nationellt bedrägericenter, Polismyndigheten

Åsa Lindahl, chefsjurist, Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Experter

Från myndigheter och organisationer

Fredrik Holmström, ekonom, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Johan Wockelberg Hedlund, utredare, Statskontoret

Johanna Mattsson, enhetschef, Insp. för vård och omsorg (IVO)

Johanna Skinnari, enhetsråd, Brottsförebyggande rådet (Brå)

Kenneth Eliasson, utredare, Ekonomistyrningsverket (ESV)

Mats Bengtsson, enhetschef, Kronofogdemyndigheten

Lisa Carlsson, utredare, Insp. för socialförsäkringen (ISF)

Per-Olov Mörn, enhetschef, Länsstyrelsen i Örebro län

Stefan Jönsson, bitr. avdelningschef, Konkurrensverket

Stina Hovmöller, enhetschef, Socialstyrelsen

Ulf Hellstenius, försäkringschef, Sveriges a-kassor

Från Regeringskansliet

Helen Kasström, Socialdepartementet

Karl Gutberg, Finansdepartementet

Fanny Ericson Hållén, Utbildningsdepartementet

Lena Warstrand, Justitiedepartementet

Caroline Renås, Arbetsmarknadsdepartementet

Cecilia Eriksson, Finansdepartementet