Vi frågar, lite mer informellt, ordföranden om den egna ingången i arbetet med korrekta utbetalningar.


Sven-Erik Österberg, ordförande

Socialförsäkringen nära huden

– Socialförsäkringen är ett viktigt system i samhället. Det är viktigt att det inte kan antastas. Delegationens ordförande Sven-Erik Österberg lyfter fram den tyngd som socialförsäkringen har. Att inkomstbortfallsprincipen är central. Och att socialförsäkringen engagerar människor.

– Om man rör i den väcker det debatt. Den ligger nära huden hos människor. Som politiker var han med när ersättningsnivåerna i a-kassan sänktes på 90-talet.

– Vi blev ansatta av allmänheten. Det väckte starka reaktioner, inte bara i media. Folk kom fram på torgmöten och facken tryckte på.

Viktig tilltro

– Det blir farligt om systemen hamnar i vanrykte och en misstro växer. Som i samband med sjukskrivningstoppen 2002–2003 när det började ifrågasättas om alla som sjukskrev sig verkligen var sjuka.

– Höga ersättningar kräver en tilltro till att systemen fungerar. I länder med låga bidrag är det vanligt att man har en lägre kontroll.

Efter 2006, med ändrade regler och stoppdatum i sjukförsäkringen, mötte han människors missnöje, både som oppositionspolitiker och privat. Bekanta fick indragen sjukpeng och när han var vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet träffade han drabbade och mötte önskemål om ändringsförslag. Ilskan var stor runt Försäkringskassans handläggning.

Utredningsuppdrag

Men Sven-Erik beskriver tilltron till socialförsäkringen som stark, att den har en stark status.

– Ett bra resultat att få fram nu skulle vara att vi inte har så stora felutbetalningar. Det vore skönt att kunna konstatera.

– Och oavsett det arbetar vi fram förslag för hur system kan gå i rätt riktning. Modeller för samverkan och ett bra paket för en samordnad styrning från regeringen.

– Det är viktigt att hålla fokus på hur system fungerar. Och det rör upp ringar in i myndigheterna.

Text och bild: Ingela Thorsson

Läs även artikeln från juni 2017 om ordförandens syn på uppdraget:

Att vara ordförande i Delegationen för korrekta utbetalningar