Se filmklipp från pressträff om Skatteverkets insatser mot fel och fusk

Skatteverkets större kontrollinsatser 2019 presenterades vid ett pressmöte den 12 februari. På Skatteverkets webbplats kan du se filmklipp om de ämnen som behandlades.

Läs hela artikeln: Se filmklipp från pressträff om Skatteverkets insatser mot fel och fusk

ISF undersöker kontrollnivåer och normbildning inom socialförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har startat ett projekt för att belysa hur nivån på Försäkringskassans kontroller påverkar normer inom socialförsäkringen.

Läs hela artikeln: ISF undersöker kontrollnivåer och normbildning inom socialförsäkringen

Utredning föreslår regelöversyn för bättre kontroller vid arbetslöshet

Arbetsmarknadsutredningen överlämnade sitt slutbetänkande till regeringen idag. Bland annat föreslås en regelöversyn av arbetslöshetsersättningar med syftet att uppnå en effektiv och rättssäker kontroll, där antingen Arbetsförmedlingen eller a-kassorna ges kontrollansvaret.

Läs hela artikeln: Utredning föreslår regelöversyn för bättre kontroller vid arbetslöshet

LSS-utredningen överlämnad till regeringen

LSS-utredningen överlämnade den 10 januari sitt betänkande till övergångsregeringen. Utredningen innehåller bland annat förslag på statligt ansvar för den personliga assistansen, samt nya insatser i LSS.

Läs hela artikeln: LSS-utredningen överlämnad till regeringen

Ingen större skillnad mellan nya och erfarna handläggares attityder

Det finns ingen större skillnad mellan nyanställda och erfarna handläggares attityder till regler och klienter vid Försäkringskassan. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport.

Läs hela artikeln: Ingen större skillnad mellan nya och erfarna handläggares attityder

Enklare att vabba efter årsskiftet – men fler kontroller

Den 1 januari 2019 träder en lagändring i kraft som avskaffar anmälningsplikten vid vård av barn (vab), vilket gör det enklare att vabba. Samtidigt stärker Försäkringskassan upp kontrollerna. I första hand görs kontroller innan pengar betalas ut, vilket gör att fler ansökningar blir rätt från början.

Läs hela artikeln: Enklare att vabba efter årsskiftet – men fler kontroller

Riksrevisionen granskar mörkertal i socialförsäkringsförmåner

För att socialförsäkringar ska vara träffsäkra behöver de nå de personer och hushåll som är berättigade till dem. Riksrevisionen granskar nu Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens arbete för att informera om bostadsförmåner till funktionshindrade och pensionärer.

Läs hela artikeln: Riksrevisionen granskar mörkertal i socialförsäkringsförmåner

Film om fusk och oegentligheter i välfärdssektorn


Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med medlemmar i ett nätverk tagit fram en animerad film som är tänkt att vara en så kallad ”ögonöppnare” kring fusk och oegentligheter. Filmen är tänkt att inspirera kommuner, landsting och regioner i deras fortsatta arbete med att Förebygga-Leta-Agera.

Läs hela artikeln: Film om fusk och oegentligheter i välfärdssektorn

IAF: Omfattande brister i Arbetsförmedlingens kontrollarbete

Arbetsförmedlingen har en viktig roll för att kontrollen i arbetslöshetsförsäkringen och de arbetsmarknadspolitiska programmen ska fungera som den är avsedd. Men det finns omfattande brister i hur myndigheten utför sitt kontrollarbete. Det visar en rapport som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) lämnar till regeringen idag.

Läs hela artikeln: IAF: Omfattande brister i Arbetsförmedlingens kontrollarbete

Fler och bättre kontroller av VAB

Försäkringskassan har ökat antalet kontroller av tillfällig föräldrapenning, även kallat VAB. Utöver den faktiska ökningen förbättras även kvaliteten i kontrollerna. För att möta den nya ambitionen har tio personer nyanställts på kontoret i Skellefteå.

Läs hela artikeln: Fler och bättre kontroller av VAB