Utredning förespråkar en samordnande funktion för att motverka felaktiga utbetalningar

Informationsutbyte mellan berörda myndigheter är nödvändigt och pågår i olika former men är av flera skäl otillräcklig och ineffektiv, vilket till stor del beror på i olika avseenden bristande förutsättningar. Det skriver Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen i sin första statusrapport.

Läs hela artikeln: Utredning förespråkar en samordnande funktion för att motverka felaktiga utbetalningar

Regeringen föreslår skärpta straff vid grova brott mot välfärdssystemen

Regeringen har överlämnat propositionen Ett starkare skydd för välfärdssystemen till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen att lagstiftningen kring brott mot välfärdssystemen skärps. Ändringarna syftar till att stärka det straffrättsliga skyddet och förhindra felaktiga utbetalningar.

Läs hela artikeln: Regeringen föreslår skärpta straff vid grova brott mot välfärdssystemen

Myndigheter bekämpar organiserad brottslighet genom folkbokföringskontroll

Sedan april i år pågår en särskild insats med grund i folkbokföringskontroll, inom myndigheternas samarbete mot organiserad brottslighet. Insatsen, som leds av Skatteverket, syftar till att stoppa brott mot välfärdssystemen.

Läs hela artikeln: Myndigheter bekämpar organiserad brottslighet genom folkbokföringskontroll

Fler bidragsbrott stoppas

Försäkringskassan har blivit bättre på att upptäcka bidragsbrott genom riktade kontroller. Förra året krävde myndigheten tillbaka 485 miljoner kronor vilket är en tydlig ökning jämfört med tidigare år. Under samma period fördubblades nästan antalet polisanmälningar.

Läs hela artikeln: Fler bidragsbrott stoppas

Regeringen föreslår skärpta straff vid grova brott mot välfärdssystemen

Regeringen överlämnar idag en remiss till Lagrådet med förslag om att skärpa lagstiftningen kring brott mot välfärdssystemen. Ändringarna syftar till att stärka det straffrättsliga skyddet och förhindra felaktiga utbetalningar.

Läs hela artikeln: Regeringen föreslår skärpta straff vid grova brott mot välfärdssystemen

CSN satsar för att färre ska bli av med studiebidraget i gymnasieskolan

Närmare 28 000 gymnasieelever får sitt studiebidrag indraget på grund av skolk varje år. Antalet har ökat i tio års tid. Nu startar CSN en kampanj för att öka kunskapen om konsekvenserna av skolk och samtidigt peppa elever att inte skolka.

Läs hela artikeln: CSN satsar för att färre ska bli av med studiebidraget i gymnasieskolan

Fokus på välfärdsbrott i gemensam satsning mot organiserad brottslighet

Resultatet av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet förbättrades kraftigt under 2018. Fler än 1000 personer har åtalats sedan 2014. Under 2018 inriktade myndigheterna också mer av sitt arbete med att förebygga, förhindra och upptäcka brott mot välfärdssystemen.

Läs hela artikeln: Fokus på välfärdsbrott i gemensam satsning mot organiserad brottslighet

Utredning föreslår nytt statligt id-kort för att motverka bedrägerier

2017 års ID-kortsutredning har idag överlämnat sitt betänkande till inrikesminister Mikael Damberg. Utredningen föreslår att ett nytt säkert statligt id-kort med e-legitimation införs och förslagen syftar till att minska det ökande antalet bedrägerier som begås med användning av förfalskade handlingar. Både Brottsförebyggande rådet och Utredningen om organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden har pekat på behovet av att begränsa antalet identitetshandlingar och utfärdare.

Läs hela artikeln: Utredning föreslår nytt statligt id-kort för att motverka bedrägerier

Skatteverket får utökade möjligheter att bekämpa brott

Regeringen har beslutat om en proposition som ger Skatteverket nya möjligheter att bekämpa brott kopplat till myndighetens verksamhet. Det handlar bland annat om att utreda fall av misstänkt penningtvätt eller id-relaterade brott, dvs. där det misstänks att falska identiteter eller id-handlingar har använts.

Läs hela artikeln: Skatteverket får utökade möjligheter att bekämpa brott

Se filmklipp från pressträff om Skatteverkets insatser mot fel och fusk

Skatteverkets större kontrollinsatser 2019 presenterades vid ett pressmöte den 12 februari. På Skatteverkets webbplats kan du se filmklipp om de ämnen som behandlades.

Läs hela artikeln: Se filmklipp från pressträff om Skatteverkets insatser mot fel och fusk