Försäkringskassan vill se lagskärpning för att komma åt brottsliga assistansanordnare

Efter att en dom i Högsta förvaltningsdomstolen klargjort rättsläget har Försäkringskassan uppmärksammat att olämpliga, och ibland rent brottsliga, företag har större möjlighet att arbeta med personlig assistans. Därför föreslår Försäkringskassan i en skrivelse till regeringen en skärpning av lagen. Domen, som meddelades i januari i år, har fått konsekvensen att myndigheten inte längre kan neka att betala ut assistansersättning till en enskild försäkrad, även om assistansen utförts av en anordnare som saknar tillstånd.

Läs hela artikeln: Försäkringskassan vill se lagskärpning för att komma åt brottsliga assistansanordnare

Effektivare informationsutbyte inom Skatteverket

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss där en uppgiftsskyldighet införs mellan Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet och verksamheterna beskattning, folkbokföring respektive id-kort. Syftet är att förbättra brottsbekämpningen och öka tillförlitligheten i Skatteverkets databaser.

Läs hela artikeln: Effektivare informationsutbyte inom Skatteverket

Seminarium om sekretessregler som hindrar samverkan

Varje år förlorar staten miljarder kronor i skattemedel till följd av affärer som görs av oseriösa företag. Den 7 november 2019 bjuder Stora branschgruppen in till ett seminarium för att diskutera de sekretessregler som hindrar en effektiv samverkan mellan myndigheter i arbetet mot arbetsmarknadskriminalitet.

Läs hela artikeln: Seminarium om sekretessregler som hindrar samverkan

Förbättrad hantering av bidragsbrott

Den 18 oktober delredovisade Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ett regeringsuppdrag om förbättrad hantering av bidragsbrott. De konstaterar att för att förbättra hanteringen av bidragsbrott behöver samordningen förbättras mellan utbetalande myndigheter, men också mellan utbetalande och brottsutredande myndigheter.

Läs hela artikeln: Förbättrad hantering av bidragsbrott

Ny kartläggning om organiserad brottslighet och välfärdsbrott

Bidragsbrott och brott mot välfärdssystemen är omfattande, visar en ny kartläggning som genomförts av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Myndigheternas gemensamma arbete ökar förutsättningarna att komma åt brottsuppläggen, som ofta handlar om att kriminella lyckas få utbetalningar från olika statliga ersättningar som de inte har rätt till. Kartläggningen visar bland annat att brottsligheten mot assistansersättningen fortsätter och problematiken kvarstår. Samtidigt ser Ekobrottsmyndigheten att kriminella ofta använder företag som brottsverktyg.

Läs hela artikeln: Ny kartläggning om organiserad brottslighet och välfärdsbrott

Myndighetssamverkan stoppar bidragsbrott

Försäkringskassan har i samarbete med flera andra myndigheter kartlagt och avvärjt brott kopplade till tandvårdsstödet. Genom avancerade bolagskonstruktioner och bedrägerier har kriminella element försökt att brottsligt utnyttja tandvårdsstödet. Samverkan mellan myndigheterna har lett till flera fällande domar samt att framtida felaktiga utbetalningar stoppats. Det visar den slutrapport som nu presenteras.

Läs hela artikeln: Myndighetssamverkan stoppar bidragsbrott

Myndigheter ska stärka arbetet mot fusk och brottslighet i arbetslivet

Fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet ger konsekvenser som kräver åtgärder på flera områden. Därför har regeringen beslutat att ge åtta myndigheter i uppdrag att utveckla metoder för att motverka oseriösa aktörer i arbetslivet.

Läs hela artikeln: Myndigheter ska stärka arbetet mot fusk och brottslighet i arbetslivet

Bättre kontroller inom föräldrapenning

Försäkringskassan inför slumpmässiga kontroller av föräldrapenning före utbetalning. Genom att kontrollera ansökningar innan utbetalning görs minskar risken för att pengar betalas ut felaktigt och hjälper föräldrar att göra rätt.

Läs hela artikeln: Bättre kontroller inom föräldrapenning

IAF kritiserar uteblivna sanktioner inom etableringsersättningen

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan brister i sin hantering av sanktioner när personer i etableringsprogrammet brutit mot reglerna. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) i en ny tillsynsrapport.

Läs hela artikeln: IAF kritiserar uteblivna sanktioner inom etableringsersättningen

Stort antal låginkomsttagare går miste om bostadstillägg

För att socialförsäkringar ska vara träffsäkra behöver de nå de personer och hushåll som är berättigade till dem. Av dem som är berättigade till bostadstillägg saknar dock nästan var fjärde person med sjuk- eller aktivitetsersättning och var tredje ålderspensionär förmånen, visar Riksrevisionens granskning.

Läs hela artikeln: Stort antal låginkomsttagare går miste om bostadstillägg