Arbetsgivardeklaration på individnivå nu verklighet

Nu har arbetsgivardeklaration på individnivå införts för landets alla arbetsgivare. De nya reglerna innebär att utbetalningar och skatteavdrag ska redovisas för varje betalningsmottagare varje månad. Därmed blir det lättare att upptäcka eventuella fel direkt.

Första gången arbetsgivarna ska redovisa på det nya sättet är i februari när de ersättningar för arbete som betalades ut under januari ska rapporteras. Det främsta syftet med arbetsgivardeklaration på individnivå och att lämna uppgifterna varje månad är att minska andelen fel och fusk.

Framöver kommer fler myndigheter kunna ta del av uppgifterna, vilket i sin tur kan bidra till färre felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Läs Skatteverkets pressmeddelande