Åtgärder mot välfärdsbrottslighet

I maj 2017 lämnade utredningen om organiserad brottslighet mot välfärden ett trettiotal förslag på åtgärder för att förebygga, förhindra, upptäcka och bekämpa organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet som riktas mot välfärdssystemen (SOU 2017:37). Vad hände sen?

Regeringen har genomfört en rad åtgärder med anledning av utredningens förslag och även andra åtgärder mot felaktiga utbetalningar och välfärdsbrottslighet. Målet är att öka samhällets förmåga att stoppa och lagföra personer som ägnar sig åt brottslighet riktad mot välfärdssystemen.

Åtgärderna handlar bland annat om att utreda en samordnad statlig utbetalningsfunktion, utreda skärpta krav och rutiner för svenska id-handlingar, återinfört folkbokföringsbrott, avregistrering av falska identiteter, möjlighet till kontroll av bosättning, spårbara utbetalningar, förbättrad hantering av bidragsbrott och uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen.

regeringens webbplats hittar du en sammanställning som beskriver flera av de åtgärder som genomförts.