CSN satsar för att färre ska bli av med studiebidraget i gymnasieskolan

Närmare 28 000 gymnasieelever får sitt studiebidrag indraget på grund av skolk varje år. Antalet har ökat i tio års tid. Nu startar CSN en kampanj för att öka kunskapen om konsekvenserna av skolk och samtidigt peppa elever att inte skolka.

Andelen gymnasieelever som får studiebidraget indraget har ökat kontinuerligt sedan läsåret 2007/2008. Då var siffran 3,4 procent, nu är siffran uppe 8,5 procent av alla gymnasieelever.

Ett indraget studiebidrag kan få omfattande konsekvenser för en elev eller en familj. Om studiebidraget dras in kan det påverka rätten till andra stöd från myndigheter, exempelvis underhållsstöd och bostadsbidrag.

Ungefär hälften av eleverna med indraget studiebidrag får dessutom ett återkrav. Över 1 000 av dessa elever får sina återkrav överförda till Kronofogdemyndigheten varje år.

– Från CSN:s sida har vi följt den här utvecklingen länge, och velat göra något. Vi vet av erfarenhet att få gymnasiestuderande besöker CSN:s webbplats. Nu testar vi något nytt för att nå ut med information till den här gruppen, säger Eva Rummel, verksamhetsutvecklare vid CSN.

Kampanjen ”Palla skolan” har tagits fram tillsammans med gymnasieelever som under arbetets gång fått testa, tycka till och komma med input. CSN har också samverkat med Kronofogdemyndigheten, Skolverket och Försäkringskassan.

– Elever skolkar av olika anledningar och har därför olika behov av kommunikation, men gemensamt är att de föredrar korta, enkla texter som är lätta att ta till sig. Vi vet också att eleverna vill ha den här informationen – man vill veta vad konsekvenserna av skolk kan bli, säger Eva Rummel.

Läs mer på CSN:s webbplats