Dom i USA har gett resultat när CSN driver in studieskulder

CSN vann ett viktigt rättsfall i Kalifornien för drygt två år sedan. Sedan dess har betydligt fler personer börjat betala tillbaka på sina studielån.

Drygt 60 000 återbetalningsskyldiga låntagare är bosatta utomlands. Antalet låntagare som bor utomlands ökar och de utgör knappt fem procent av samtliga återbetalningsskyldiga låntagare.

De utomlands bosatta låntagarna som är återbetalningsskyldiga har en sammanlagd skuld på drygt 13 miljarder kronor. De flesta av dem är bosatta i Norge, USA och Storbritannien. I USA finns en hög andel personer som inte betalar på studielånen – närmare en fjärdedel av alla låntagare. De som inte betalar på studielånen i USA är skyldiga ungefär en miljard kronor.

I augusti 2015 drev CSN ett pilotärende till en domstol i San Diego. Motparten var en person som inte velat betala sitt studielån sedan länge. Domstolen gav CSN rätt. Svenska preskriptionsregler för studielån skulle gälla i Kalifornien. Domen är viktig eftersom cirka en fjärdedel av CSN:s låntagare i USA inte betalar av på studielånen.

Efter det har myndigheten drivit 45 nya ärenden till domstol i USA och driver även 370 rättsliga ärenden i andra länder. Domen ger ringar på vattnet i det löpande kravarbetet i USA eftersom flera andra låntagare har fått kännedom om att CSN är aktiva.

CSN har även möjlighet att säga upp hela studielånet till betalning på en gång. De senaste åren har CSN använt den här möjligheten betydligt mer aktivt än tidigare, också med hänvisning till domen i San Diego.

Läs pressmeddelandet på CSN:s webbplats