Effektivare informationsutbyte inom Skatteverket

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss där en uppgiftsskyldighet införs mellan Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet och verksamheterna beskattning, folkbokföring respektive id-kort. Syftet är att förbättra brottsbekämpningen och öka tillförlitligheten i Skatteverkets databaser.

Den nya regleringen innebär bland annat att uppgifter som antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet ska lämnas – till exempel olovlig identitetsanvändning, viss urkundsförfalskning eller penningtvättsbrott. Många myndigheter använder uppgifter i folkbokföringen. Det är därför viktigt att uppgifterna är korrekta då felaktigheter i folkbokföringen kan ha kopplingar till brott mot välfärdssystemen.

Regeringen föreslår att uppgiftsskyldigheterna införs i lagen om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet för att möjliggöra utbyte av information mellan verksamheterna utan sekretesshinder.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

Läs mer på regeringens webbplats