Enklare att vabba efter årsskiftet – men fler kontroller

Den 1 januari 2019 träder en lagändring i kraft som avskaffar anmälningsplikten vid vård av barn (vab), vilket gör det enklare att vabba. Samtidigt stärker Försäkringskassan upp kontrollerna. I första hand görs kontroller innan pengar betalas ut, vilket gör att fler ansökningar blir rätt från början.

Nytt från årsskiftet är också att ansökan ska ha inkommit senast 90 dagar efter första vab-dagen, vilket ytterligare underlättar handläggningen. Samtidigt utökas antalet handläggare som jobbar med kontroller där det finns hög risk för felaktiga utbetalningar.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats