Fler bidragsbrott stoppas

Försäkringskassan har blivit bättre på att upptäcka bidragsbrott genom riktade kontroller. Förra året krävde myndigheten tillbaka 485 miljoner kronor vilket är en tydlig ökning jämfört med tidigare år. Under samma period fördubblades nästan antalet polisanmälningar.

Fler kontroller och träffsäkrare urval kan förklara att Försäkringskassan blivit bättre på att upptäcka felaktiga utbetalningar. Istället för att slumpmässigt välja ut ärenden riktas kontrollerna dit risken för bidragsbrott är som allra störst. Under 2018 krävde myndigheten tillbaka 142 miljoner kronor mer än året innan.

‒ Återkraven kan handla om fullt friska personer som arbetar samtidigt som de får sjukpenning eller föräldrar som tar emot barnbidrag trots att familjen har flyttat utomlands. Vi har blivit bättre på att använda data som bygger på en analys av tidigare brottsmönster. När vi lägger resurser på rätt ställen blir vi mer effektiva, säger Per Eleblad, försäkringsdirektör vid Försäkringskassan.

När det kommer till organiserad brottslighet har Försäkringskassan blivit betydligt mycket bättre på att förhindra felaktiga utbetalningar.

‒ Det beror främst på att samverkan med andra myndigheter har utvecklats. Förra året stoppade Försäkringskassan utbetalningar för motsvarande 105 miljoner kronor för personer med koppling till organiserad brottslighet, säger Per Eleblad.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats